Comap

H Comap, είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία που προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης, φυσικού αερίου και ποιότητας του νερού. Όντας μέλος του διεθνούς ομίλου Aalberts, και διαθέτοντας 6 μεγάλες παραγωγικές μονάδες στην Ευρώπη είναι ένας από τους λίγους προμηθευτές που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις για εγκαταστάσεις θέρμανσης, ύδρευσης και φυσικού αερίου.
Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης BIOfloor της Comap.

Συστήματα BIOfloor

Η ενδοδαπέδια θέρμανση εκπέμπει θερμότητα με τον ίδιο τρόπο όπως ο ήλιος, θερμαίνοντας τους ανθρώπους και τα αντικείμενα αλλά όχι τον αέρα. Αυτό σημαίνει ότι η ενδοδαπέδια θέρμανση προσεγγίζει σχεδόν 100% την ιδανική κατανομή της θερμοκρασίας σε ένα δωμάτιο σε αντίθεση με τα θερμαντικά σώματα.
Η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι σχεδιασμένη ώστε να λειτουργεί με νερό χαμηλής θερμοκρασίας (35 έως 45°C), γεγονός που περιορίζει τις απώλειες θερμότητας σε σχέση με τα συστήματα που λειτουργούν με νερό υψηλότερων θερμοκρασιών, όπως είναι τα θερμαντικά σώματα.
Ένα σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης παρέχει, με ρύθμιση του θερμοστάτη στους 18°C ,την ίδια αίσθηση θερμότητας με εκείνη που παρέχουν τα θερμαντικά σώματα στους 20°C.
Η μείωση της απαιτούμενης θερμοκρασίας κατά 2°C αντιστοιχεί σε 15% κατά μέσο όρο μείωση του κόστους της ενέργειας θέρμανσης!
Δεδομένου ότι το δάπεδο θερμαίνεται από το νερό, μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε πηγή ζεστού νερού είτε συμβατική όπως είναι οι λέβητες αερίου-πετρελαίου, είτε με αντλίες θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας ή ακόμη και με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως είναι τα ηλιοθερμικά και τα γεωθερμίκα συστήματα.
Η ποσότητα της σκόνης στο σπίτι μειώνεται σημαντικά χάρη στην απουσία μεταφοράς θερμότητας από τον αέρα.
Επιπλέον, η απουσία των θερμαντικών σωμάτων βελτιώνει την αισθητική του χώρου και καθιστά το καθάρισμα πιο εύκολο. Συνεπώς, η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι ένας απόλυτα υγιεινός τρόπος θέρμανσης που αναγνωρίζεται παγκοσμίως από την ιατρική και τους ειδικούς.
Το σύστημα Biofloor μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως κύρια είτε ως πρόσθετη θέρμανση. Επιπλέον, το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την ψύξη του χώρου, αξιοποιώντας την εγκατάσταση και το καλοκαίρι.
Υλικά συστήματος

Σύστημα με πλάκα οδηγό TS

Σύστημα τοποθέτησης με πλάκα οδηγό TS

Η πλάκα οδηγός χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση των σωλήνων πάνω σε υπάρχουσα μόνωση. Η απουσία μόνωσης έχει σαν αποτέλεσμα η πλάκα να καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο στην αποθήκευσή της, γεγονός πολύ σημαντικό στις περιπτώσεις όπου το κόστος της μεταφοράς των προϊόντων επιβαρύνει ιδιαίτερα τον προϋπολογισμό του έργου. Επιπλέον, η πλάκα οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περιπτώσεις που υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις θερμομόνωσης (πιλοτές, κτήρια στην κλιματική ζώνη Γ), καθώς προσαρμόζεται άνετα πάνω από οποιοδήποτε πάχος μόνωσης. Κατασκευάζεται από πλαστικό φιλμ πάχους 0,9 mm που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό τόσο στο βάδισμα των εγκαταστατών όσο και στο βάρος του μπετόν θέρμανσης δαπέδου. Οι πλάκες κουμπώνουν η μία με την άλλη σχηματίζοντας φράγμα υδρατμών για την προστασία της μόνωσης.
Πλάκα οδηγός από σκληρή πολυστερίνη πάχους 0,9 mm (DIN 18560-1)
• χωρίς μόνωση
• βήμα 5 cm
• διαστάσεις πλάκας 1330 x 880 mm
• εμβαδόν πλάκας 1,11 m2
• 9 πλάκες = 10 m2
Περιμετρική μόνωση με αυτοκόλλητη ταινία και φράγμα υδρατμών (DIN 4102)
• ύψος 150 mm
• πάχος 6 mm

Σύστημα με πλάκα OPTIMA

Σύστημα τοποθέτησης με πλάκα OPTIMA

Πρόκειται για ειδικά διαμορφωμένη πλάκα, η οποία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία θερμομόνωσης αλλά και ως οδηγός στη τοποθέτηση των σωλήνων. Η πλάκα συστήματος OPTIMA είναι παρασκευασμένη από πολυστερίνη υψηλής πυκνότητας 28 kgr/m3 συνολικού πάχους 47 mm. Επιπλέον, φέρει στην εξωτερική επιφάνειά της φιλμ επικάλυψης πάχους 0,2 mm, το οποίο ενισχύει την αντοχή της πλάκας (προστατεύει τις προεξοχές κατά το βάδισμα των εγκαταστατών), και επιπλέον λειτουργεί ως φράγμα υδρατμών για τη προστασία της μόνωσης κατά την έκχυση του μπετόν. 0ι πλάκες κουμπώνουν μεταξύ τους χάρη στην ειδική διαμόρφωση των άκρων τους.
Πλάκα συστήματος OPTIMA με φιλμ 0,2mm (DIN 18164)
• μόνωση 20 mm
• θερμική αγωγιμότητα 0,033 W/mK
• βήμα 8,5 cm
• διαστάσεις πλάκας 1183 x 845 mm
• εμβαδόν πλάκας 1,0 m2
Περιμετρική μόνωση με αυτοκόλλητη ταινία και φράγμα υδρατμών (DIN 4102)
• ύψος 150 mm
• πάχος 6 mm
• με φιλμ επικάλυψης από πολυαιθυλένιο

Σύστημα με συρμάτινο πλέγμα

Σύστημα τοποθέτησης με συρμάτινο πλέγμα

Πρόκειται για την παραδοσιακή λύση όπου οι σωλήνες στερεώνονται πάνω σε ειδικά κλιπς τα οποία τοποθετούνται πάνω σε γαλβανισµένο συρµάτινο πλέγµα. Το πλέγµα µεγέθους 10Χ10cm αποτελεί και οδηγό για την τήρηση των απαιτούµενων αποστάσεων του σωλήνα. Κάτω από το πλέγµα τοποθετείται αδιαπέραστο από την υγρασία φιλµ πάχους 0,2mm για την προστασία της µόνωσης. Βασικό πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι η ελευθερία στην επιλογή του βήµατος τοποθέτησης, γεγονός που την καθιστά ιδανική σε βιοµηχανικούς χώρους. Τα κλιπς τοποθετούνται µε βάση την επιθυµητή διάταξη χωρίς περιορισµό στην κατεύθυνση της όδευσης των σωλήνων. Κατά την τοποθέτησή τους επιτυγχάνεται ανύψωση του πλέγµατος πάνω από το φιλµ κατά 5mm ώστε να καλυφθεί σωστά µε µπετόν. Μειονέκτηµα της µεθόδου αποτελεί ο σχετικά µεγαλύτερος χρόνος τοποθέτησης καθώς και ο κίνδυνος τραυµατισµού του σωλήνα.
Συρμάτινο πλέγμα 10Χ10cm
• διάμετρος σύρματος 3 mm -προστασία από τη διάβρωση
• διαστάσεις 1200 Χ 2150 mm
Συρμάτινο πλέγμα 15Χ15cm
• διάμετρος σύρματος 3mm -προστασία από τη διάβρωση
• διαστάσεις 1200Χ2100mm

Σύστημα με tackers

Σύστημα τοποθέτησης με tackers

Με τη µέθοδο αυτή ο σωλήνας συγκρατείται µε ειδικά κλιπς tacker τα οποία ''καρφώνονται'' πάνω στην υπάρχουσα µόνωση µε το ειδικό εργαλείο Tackerboy. Ανάµεσα στη µόνωση και το σωλήνα παρεµβάλλεται το αδιαπέραστο από την υγρασία φιλµ. Το φιλµ αυτό εκτός από φράγµα υδρατµών λειτουργεί και ως οδηγός τοποθέτησης του σωλήνα µε τη βοήθεια του τυπωµένου στην επιφάνεια πλέγµατος διαστάσεων 10Χ15cm. Βασικό πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι η πλήρης ελευθερία στον τρόπο τοποθέτησης του σωλήνα, γεγονός που τη καθιστά ιδανική σε εφαρµογές µε επιφάνειες γεωµετρικά πολύπλοκες.
Φιλµ νάυλον 0,2 mm αδιαπέραστο από την υγρασία (DIN 18560)
Κλιπς Tacker για τη σταθεροποίηση των σωλήνων µε διάµετρο Φ16-20
Περιµετρική µόνωση (DIN 4102)
• Πάχος 8mm
• Ύψος 150mm

Σύστημα με ράγες

Σύστημα τοποθέτησης με ράγες

Με το σύστημα αυτό ο σωλήνας τοποθετείται µε τη βοήθεια πλαστικών προφίλ U σε µορφή ράγας. Οι ράγες τοποθετούνται πάνω σε υπάρχουσα µόνωση όπου έχει προηγουµένως καλυφθεί µε το αδιαπέραστο από την υγρασία φιλµ πάχους 0,2mm. H στήριξη των ραγών πραγµατοποιείται µε ειδικά πλαστικά κλιπς ή αυτοκόλλητη ταινία. Βασικό πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι η οικονοµία που επιτυγχάνεται σε µεγάλα έργα λόγω της µεγάλης ταχύτητας τοποθέτησης και του χαµηλού κόστους του συστήµατος. Η εφαρµογή του συστήµατος συνιστάται στις περιπτώσεις µεγάλων ενιαίων επιφανειών µε καρφωτό ξύλινο δάπεδο και σταθερό βήµα τοποθέτησης.
Ράγες στερέωσης σωλήνων διαστάσεις οδηγού 200Χ5Χ3cm
• µε βήµα τοποθέτησης του σωλήνα 5 cm
• κατάλληλη για σωλήνες Φ18
• στήριξη µε διχάλες
Ράγες στερέωσης σωλήνων διαστάσεις οδηγού 200Χ5Χ3cm
• µε βήµα τοποθέτησης του σωλήνα 5 cm
• κατάλληλη για σωλήνες Φ18
• στήριξη µε αυτοκόλλητη ταινία
Φιλµ νάυλον 0,2 mm αδιαπέραστο από την υγρασία (DIN 18560)
Περιµετρική µόνωση (DIN 4102)
• Πάχος 8mm
• Ύψος 150mm

Σύστημα με tackers

Σύστημα τοποθέτησης με πλάκες ξηρής δόμησης

Με το σύστηµα αυτό η διάχυση της θερµότητας στην τελική επιφάνεια γίνεται µέσω της µεταλλικής επικάλυψης που φέρουν οι ειδικά διαµορφωµένες πλάκες και όχι µέσω του µπετόν. Με τον τρόπο αυτό το τελικό δάπεδο µπορεί να τοποθετηθεί απευθείας. Η µέθοδος θεωρείται ιδανική για εφαρµογή σε ανακαινίσεις ή καινούρια έργα όπου το διαθέσιµο ύψος για την ενδοδαπέδια θέρµανση είναι περιορισµένο. Επίσης, αποτελεί ιδανική λύση στις περιπτώσεις ξύλινων κατασκευών (πατάρια) που δε µπορούν να υποστηρίξουν το βάρος του µπετόν καθώς και σε εφαρµογές θέρµανσης τοίχου. Για το σύστηµα ξηρής δόµησης η COMAP συνιστά το σωλήνα πολλαπλών στρωµάτων µε φύλλο αλουµινίου Multiskin , λόγω των περιορισµένων γραµµικών διαστολών που παρουσιάζει.
Μεταλλική πλάκα συστήματος με ευθύ οδηγό για το σωλήνα
Μεταλλική πλάκα συστήματος με καμπύλο οδηγό
Μονωτική πλάκα συστήματος
Περιμετρική μόνωση. (DIN 4102)
• Πάχος 8mm
• Ύψος 150mm

SUDOPEX PEX-4-PIPE

Σωλήνες από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο SUDOPEX PEX-4-PIPE

Ο σωλήνας SUDOPEX PEX-4-PIPE, αποτελείται από 4 διαφορετικά στρώματα που βελτιστοποιούν την ποιότητα και την απόδοσή του. Το εσωτερικό στρώμα αποτελείται από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, δικτυωμένο με τη μέθοδο της ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας. Ένα δεύτερο στρώμα από συγκολλητικό μέσο συγκρατεί το φράγμα οξυγόνου (diffustop), το οποίο επικαλύπτει όλη την επιφάνεια του σωλήνα σαν ξεχωριστό στρώμα. Τέλος, εφαρμόζεται ένα λεπτό φίλμ από πολυαιθυλένιο το οποίο προστατεύει το φράγμα οξυγόνου ενώ παράλληλα δεν επηρεάζει την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα.

Πλεονεκτήματα του σωλήνα SUDOPEX PEX-4-PIPE
Μεγάλη διάρκεια ζωής.
Η παρουσία του οξυγόνου του αέρα, προκαλεί στα περισσότερα μη σταθεροποιημένα συνθετικά υλικά, πρόωρη γήρανση. Η διαδικασία αυτή, επιταχύνεται ακόμη περισσότερο με την αύξηση της θερμοκρασίας. Ο σωλήνας SUDOPEX περιέχει σταθεροποιητικά πρόσθετα (anti-oxidation agent), που αναμειγνύονται με το πολυαιθυλένιο πριν τη δημιουργία του σωλήνα. Αυτό έχει σαν απότέλεσμα, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, να μην εμφανίζεται πρόωρη γήρανση και πτώση της αντοχής του σωλήνα, εξασφαλίζοντας έτσι την αντοχή και την σωστή λειτουργία του για περισσότερο από 50 χρόνια.
Αντοχή στις καταπονήσεις.
Ο σωλήνας SUDOPEX είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε να εξασφαλίζει υψηλή προστασία απέναντι σε κτυπήματα ή γδαρσίματα που μπορούν να συμβούν στην οικοδομή κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης. Ιδιαίτερα το προστατευτικό φιλμ πολυαιθυλενίου που περιβάλλει το φράγμα οξυγόνου, εξασφαλίζει την αντοχή του και τη σωστή προστασία της εγκατάστασης.
Αντοχή στη διάβρωση.
Ο σωλήνας SUDOPEX είναι εγγυημένος απέναντι στη διάβρωση για όλη του τη ζωή. Σε αντίθεση με τους μεταλλικούς σωλήνες δεν υφίσταται καμίας μορφής διάβρωση, ανεξάρτητα από την ποιότητα του νερού που κυκλοφορεί σε αυτόν.
Εύκολη διάστρωση.
Ο σωλήνας SUDOPEX χάρη στην εσωτερική δομή του είναι ιδιαίτερα εύκαμπτος, γεγονός που εξυπηρετεί πολύ κατά την διάρκεια της διάστρωσης των σωλήνων. Μπορεί να κουρμπαριστεί με το χέρι σε ελάχιστη ακτίνα ίση με το πενταπλάσιο της διαμέτρου του βοηθώντας έτσι στην αποφυγή τσακισμάτων που μπορεί να δειχθούν καταστροφικά για τη λειτουργία της εγκατάστασης.
Βαθμός δικτύωσης >60% --- DIN 16892
Πυκνότητα 0,94g/cm3 --- DIN 53479
Αντοχή σε εφελκυσμό 24-26N/mm2 --- DIN 53455
Επιμήκυνση θραύσης 480% --- DIN 53455
Μέτρο ελαστικότητας 600-700N/mm2 --- DIN 53457
Αντοχή σε κρούση σε -20 C καμία θραύση --- DIN 53453
Θερμική αγωγιμότητα 0,35W/mK --- DIN 52612
Συντελεστής γραμ. διαστολής 1,4x10-4 1/K --- DIN 52328
∆ιείσδυση οξυγόνου <0,1mg/ld --- DIN 4726

MULTISKIN

Σωλήνες πολλαπλών στρωμάτων με φύλλο αλουμινίου MULTISKIN

Ο σωλήνας πολλαπλών στρωμάτων MULTISKIN κατασκευάζεται από 4 διαφορετικά στρώματα όπως φαίνεται παρακάτω:
Κατασκευή
• εξωτερικό στρώμα από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο τύπου b (1): προστασία από τις επιδράσεις εξωτερικών παραγόντων
• φύλλο αλουμινίου συγκολλημένο με laser (2): αντοχή
• εσωτερικό στρώμα από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο τύπου c (3): προστασία από διάβρωση, κατάλληλο για πόσιμο νερό
• Συγκολλητικό υλικό υψηλής αντοχής (4): συγκράτηση
Πλεονεκτήματα του σωλήνα MultiSKIN
• Μικρή διαστολή : 7 φορές μικρότερη του PE-X
• ∆εν διαβρώνεται
• ∆εν προκαλείται επικάθιση αλάτων
• Αδιαπέραστος από το οξυγόνο
• Ηχομονωτικός
• Προστατευμένος από ακτινοβολία UV
• Ελαφρύς και εύχρηστος : 3 φορές πιο ελαφρύς από τον χαλκό.
Πλεονεκτήματα στην εγκατάσταση
• Εύχρηστος
• Στιβαρός, διατηρεί το σχήμα που του δίνεται
• Κατάλληλος για ύδρευση και θέρμανση
• Εύκαμπτος, δουλεύεται σε όλες τις θερμοκρασίες (ακόμα και στο πολύ κρύο)
• Εντοπίζεται με ανιχνευτή μετάλλων.
Βαθμός δικτύωσης >60% --- DIN 16892
Συντελεστής θερμ. αγωγιμότητας 0,43W/mK --- DIN 52612
Συντελεστής γραμ. διαστολής 0,024mm/mK --- DIN 52328
∆ιείσδυση οξυγόνου 0mg/ld --- DIN 4726

Συλλέκτες

Συλλέκτες ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Συλλέκτης - ∆ιανοµέας από πολυαµίδιο. Αποτελεί την πλέον σύγχρονη λύση µε υψηλή ευελιξία, εύκολη τοποθέτηση, µε δυνατότητα αλλαγής "της τελευταίας στιγµής" ανάλογα µε την κατάσταση της οικοδοµής . Ο συλλέκτης διανέµει την ακριβή ποσότητα νερού σε κάθε κύκλωµα και επιτρέπει την ανεξάρτητη ρύθµιση της θερµοκρασίας των θερµαινόµενων χώρων µε ηλεκτροθερµικές κεφαλές. Το βασικότερο πλεονέκτηµα των συλλεκτών αυτών είναι ότι αποτελούνται από συναρµολογούµενα κοµµάτια µιας εξόδου που συνδέονται µεταξύ τους εύκολα µε τη βοήθεια ενός µεταλλικού συνδέσµου, χωρίς τη χρήση ειδικού εργαλείου. Αυτό σηµαίνει ότι µπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επί τόπου στο εργοτάξιο όσα κοµµάτια θέλετε, έτσι ώστε να διαµορφώσετε το συλλέκτη µε βάση τον επιθυµητό αριθµό κυκλωµάτων. Παράλληλα, µπορείτε να τον αποθηκεύσετε χρησιµοποιώντας ελάχιστο χώρο. Οι συλλέκτες συµπληρώνονται µε σφαιρικές βάνες, αυτόµατα εξαεριστικά, κρουνούς εκκένωσης και θερµόµετρα.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial