Εξοικονόμηση ενέργειας

Εξοικονόμηση ενέργειας

10235Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί πρωταρχικό μέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για τον περιορισμό της εκροής συναλλάγματος από την εθνική οικονομία προς εξασφάλιση της απαιτούμενης ποσότητας ρυπογόνων ορυκτών καυσίμων και κυρίως του πετρελαίου. Εκ των πραγμάτων, πολύ λίγοι έχουν αντιληφθεί την επιτακτική ανάγκη για άμεση λύση του προβλήματος που ονομάζεται “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ”. Αυτό για να λυθεί απαιτούνται δύο βασικά συστατικά, “Ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση της ενέργειας”. Η ενέργεια που καταναλώνουν οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των ελληνικών κτιρίων του οικιακού και τριτογενούς τομέα, αντιστοιχεί περίπου στο 35% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα μας, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4% τα τελευταία 40 χρόνια.Είναι προφανές λοιπόν ότι ο πιο σημαντικός ρόλος είναι ο δικός μας. Ο ρόλος των καταναλωτών. Οι αλλαγές που θα κάνουμε στο δικό μας τρόπο ζωής και στις συνήθειες μας είναι βέβαιο ότι θα βελτιώσουν το περιβάλλον στο οποίο ζούμε.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial