Υπηρεσίες

Η GreenTherm παρέχει ολοκληρωμένες συνδυαστικές υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται σε όλο το φάσμα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Παρακολουθώντας, αδιάκοπα τις εξελίξεις (Μεθοδολογία – Συστήματα – Εξοπλισμοί – Υλικά) είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες και λύσεις που ενσωματώνουν τα πλεονεκτήματα της τεχνογνωσίας της, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για τον πελάτη – συνεργάτη μας.

Ερευνούμε και επιλέγουμε συστήματα βασισμένα σε νέες μεθοδολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό, πιστοποιημένα υλικά, με στόχο την ποιότητα του συνόλου των υπηρεσιών μας.
Οι εφαρμογές μας, οι λύσεις μας όσο και η συμβουλευτική μας υποστήριξη σε γενικά ή ειδικά προβλήματα, τακτικού ή εκτάκτου χαρακτήρα δίνουν πολλαπλές δυνατότητες τόσο στους πελάτες μας, όσο και στους συνεργάτες μας.

Η υπευθυνότητα, η συνέπεια η εντιμότητα και η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και των λύσεων που προσφέρει η GreenTherm δημιουργούν προστιθέμενη αξία σε κάθε της συνεργασία.

Η GreenTherm παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες :

• Μελέτες εφαρμογής

• Ενεργειακές μελέτες

• Υπηρεσίες Εγκατάστασης & Κατασκευής

• Υπηρεσίες Επίβλεψης

• Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

• Συμβόλαια Συντήρησης


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial