Μελέτες

meletesHMΚάθε εγκατάσταση γίνεται για να ικανοποιήσει ορισμένες ανάγκες. Πριν λοιπόν συνταχθεί η μελέτη, επιβάλλεται μια συνεννόηση ανάμεσα στον ιδιοκτήτη/αγοραστή και το μελετητή για να καθοριστεί το πρόγραμμα της μελέτης, δηλαδή το σύνολο των αναγκών, που θα επιλύσει.

Εμείς στην GreenTherm πιστεύουμε ότι η σωστή και πλήρης μελέτη κάθε  έργου είναι απαραίτητη για την ακρίβεια, ταχύτητα και ποιότητα υλοποίησής του. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στο σωστό σχεδιασμό, την ακρίβεια και πληρότητα των απαιτούμενων μελετών, έτσι ώστε η εκτέλεση του οποιουδήποτε έργου να καθίσταται εύρυθμη, ταχεία και πάντα εντός του πλαισίου των απαιτούμενων επιστημονικών προδιαγραφών.

Με λίγα λόγια λοιπόν η  μελέτη λοιπόν χρειάζεται γιατί:

 • Καθορίζει τη συγκεκριμένη λύση. Το είδος, το μέγεθος, τη θέση της ή των εγκαταστάσεων που θα κατασκευαστούν.
 • Εξασφαλίζει ότι η λύση είναι ορθή, δηλαδή μας δίνει ακριβώς αυτό, που χρειαζόμαστε, ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο, ούτε κάτι άλλο.
 • Εξασφαλίζει τη νομιμότητα της κατασκευής, τη συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία, που όσο πάει γίνεται και αυστηρότερη. Έτσι καλύπτονται οι ευθύνες σας σαν ιδιοκτήτη και αποφεύγετε δυσάρεστες περιπέτειες. Η εγκατάσταση σας θα είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς, τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και τις Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ.
 • Δίνει ολοκληρωμένη θεώρηση του συνολικού κόστους γιατί επιτρέπει ακριβή υπολογισμό των δαπανών κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης.
 • Επιτρέπει τη βέλτιστη επιλογή ανάμεσα στην οικονομική κατασκευή και το βαθμό επάρκειας στην κάλυψη των αναγκών.
 • ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, γιατί επιτρέπει στον κατασκευαστή να γνωρίζει τι ακριβώς θα κατασκευάσει. Έτσι μπορεί να κάνει τον προγραμματισμό της δουλειάς, να περιορίσει τις αβεβαιότητες και τα ρίσκα και τελικά να συντάξει γρήγορα μια ΣΩΣΤΗ και ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ προσφορά.
 • Διευκολύνει την επίβλεψη της κατασκευής.
 • Αποτελεί το σταθερό σημείο αναφοράς για τη σύγκριση των προσφορών και σίγουρη βάση για μια καλή και καθαρή συμφωνία/σύμβαση ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και τον κατασκευαστή.
 • Δίνει στον ιδιοκτήτη σαφή εικόνα του τι θα φτιαχτεί. Του επιτρέπει να έχει και ο ίδιος άμεσο έλεγχο για το πώς πάει η δουλειά του.
 • Εξασφαλίζει την εποπτεία του κατασκευασμένου έργου στο μέλλον για τη σωστή συντήρηση ή και για άλλες επεμβάσεις, όπως επεκτάσεις, τροποποιήσεις, βελτιώσεις.

Η GreenTherm έχει τη δυνατότητα να αναλάβει ένα πλήθος H/M μελετών :

 • Ενεργειακές μελέτες.
 • Ηλεκτρικά (Ισχυρά (φωτισμός – κίνηση – ηλεκτρικοί πίνακες – ηλεκτρικά πεδία).
 • Υδραυλικά – Αποχέτευση – Όμβρια.
 • Κλιματισμός (Οικιακός, Επαγγελματικός (VRV), Βιομηχανικός (Close Control Units)).
 • Εξαερισμός.
 • Θέρμανση (μονοσωλήνιο, ενδοδαπέδια, ηλιακή, γεωθερμία).
 • Πυρασφάλεια (Πυρόσβεση, Πυρανίχνευση, Πυρασφάλεια, Παθητική Πυροπροστασία).
 • Ηλιοθερμικά.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial