Μελέτες εφαρμογής

meleti efarmogisΟι μελέτες εφαρμογής αποτελούν ουσιαστικά την συνέχεια των μελετών έκδοσης πολεοδομικής άδειας, καθώς περιλαμβάνουν επιπρόσθετα στοιχεία, απαραίτητα για την κατασκευή, όπως:

  • Αναλυτικά τεύχη περιγραφών και προδιαγραφών των εγκαταστάσεων.
  • Σχέδια κατόψεων και διαγράμματα όπου ενσωματώνονται και τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις του ιδιοκτήτη.
  • Λεπτομέρειες που βοηθούν στην υλοποίηση της κατασκευής.
  • Τεύχη προϋπολογισμού κατασκευής έργου.

Στόχος της εκπόνησης των μελετών εφαρμογής είναι να έχει ο ιδιοκτήτης στα χέρια του μια πλήρη μελέτη, την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να συλλέξει και να αξιολογήσει, με αντικειμενικά κριτήρια, τις προσφορές των εμπλεκόμενων συνεργείων.

Οι μελέτες εφαρμογής ενσωματώνουν όλες τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη, περιλαμβάνουν δε υλικά άριστης ποιότητας. Επιπροσθέτως, καθορίζουν τις παραμέτρους με τις οποίες τα εμπλεκόμενα συνεργεία θα πρέπει να δώσουν τις προσφορές τους, έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμες. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται το φαινόμενο του να καταλήγει κάποιος που ζητάει προσφορές από περισσότερα συνεργεία να έχει τελικά στα χέρια του προσφορές με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τις οποίες και δε μπορεί να αξιολογήσει. Επίσης αποφεύγεται ή περιορίζεται η υπερχρέωση εργασιών που προκύπτουν γιατί ξεχάστηκαν (είτε από τον ιδιοκτήτη που δεν μπορεί να έχει όλες τις Η/Μ εγκαταστάσεις στο μυαλό του, είτε λόγω αμέλειας ή κακοπροαίρετης βούλησης του συνεργείου) κατά την σύνταξη της αρχικής προσφοράς.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial