Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης

energiaki

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου (πολυκατοικίας, μονοκατοικίας ή διαμερίσματος) είναι το σύνολο των επεμβάσεων που γίνονται σε αυτό με σκοπό την μείωση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου για θέρμανση και ψύξη.

Πως γίνεται

Τα στάδια μιας ενεργειακής αναβάθμισης είναι τα ακόλουθα:

 • Αποτύπωση κτιρίου που πρόκειται να αναβαθμιστεί ενεργειακά.
 • Ενεργειακή μελέτη του κτιρίου.
 • Παρουσίαση των απαιτούμενων ενεργειακών επεμβάσεων σύμφωνα με την ενεργειακή μελέτη.
 • Κοστολόγηση των ενεργειακών επεμβάσεων.
 • Υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης.
 • Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για το κτίριο.

Ενεργειακές επεμβάσεις

Οι ενεργειακές επεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε σε ένα κτίριο είναι πολλές. Μια από τις σημαντικές ενεργειακές επεμβάσεις σε κτήρια είναι η αναβάθμιση των Θερμικών Συστημάτων τους ανεξάρτητα αν αυτά είναι κεντρικά ή αυτόνομα.

Μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης θεωρείται επιτυχημένη όταν θερμαίνει σωστά και όσο πρέπει, καθώς επίσης εφόσον λειτουργεί οικονομικά και με ασφάλεια.

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται για την αναβάθμιση των Θερμικών Συστημάτων των κτηρίων είναι:

 • Μονώσεις σωληνώσεων και περιοχής σωμάτων σε συνδυασμό με αντιστάθμιση λειτουργίας εγκατάστασης.
 • Αντικατάσταση λέβητα και καυστήρα με νέο υψηλής απόδοσης και λειτουργία υπό αντιστάθμιση θερμοκρασίας.
 • Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων με συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών (FC).
 • Τοποθέτηση Ηλιοθερμικού συστήματος σε εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης και αντιστάθμιση λειτουργίας.
 • Εγκατάσταση συστημάτων χαμηλών θερμοκρασιών (εντός τοίχου, εντός δαπέδου, εντός οροφής).
 • Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με πηγή θερμότητας τον αέρα.
 • Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με πηγή θερμότητας το νερό ή και τη γη (γεωθερμικά).

Η GreenTherm και οι συνεργάτες της αναλαμβάνουν τόσο την μελέτη για την αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και  παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, όσο και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτηρίων.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial